Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A025U1 Galaxy A02s 2020 TD-LTE US (Samsung A025) (Android 11 OS11)


Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A025U1 Galaxy A02s 2020 TD-LTE US (Samsung A025)

Samsung Galaxy A02s
Samsung SM-A025U1 Galaxy A02s 2020 (Samsung A025)

Android 11 OS11 firmware

A025U1UEU1BVI1 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BVI1_CP22854200_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : 1e90fa7984e6532936b7cfea1eccc4a6
A025U1UEU1BVI1 (T-Mobile) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BVI1_CP22854200_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/T-Mobile)
 • MD5 : 1e90fa7984e6532936b7cfea1eccc4a6
A025U1UEU1BVI1 (Comcast Xfinity/CCT) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BVI1_CP22854200_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BVI1_CL22602870_QB55870593_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Comcast Xfinity/CCT)
 • MD5 : 1e90fa7984e6532936b7cfea1eccc4a6
A025U1UES1BVH4 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVH4_CP22832832_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : 16ce935251582e7ae5a56dd61cf74489
A025U1UES1BVH4 (T-Mobile) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVH4_CP22832832_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/T-Mobile)
 • MD5 : 16ce935251582e7ae5a56dd61cf74489
A025U1UES1BVH4 (Comcast Xfinity/CCT) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVH4_CP22832832_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVH4_CL22602870_QB55760673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Comcast Xfinity/CCT)
 • MD5 : 16ce935251582e7ae5a56dd61cf74489
A025U1UES1BVE1 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVE1_CP22090265_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : 866db3b7d2c656674167a5db9fe3d372
A025U1UES1BVE1 (T-Mobile) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVE1_CP22090265_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/T-Mobile)
 • MD5 : 866db3b7d2c656674167a5db9fe3d372
A025U1UES1BVE1 (Comcast Xfinity/CCT) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVE1_CP22090265_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVE1_CL22602870_QB51538128_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Comcast Xfinity/CCT)
 • MD5 : 866db3b7d2c656674167a5db9fe3d372
A025U1UES1BVD1 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVD1_CP21936302_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : 892f3872ab3ea72337ec75c0df1c63b7
A025U1UES1BVD1 (MetroPCS/TMK) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVD1_CP21936302_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/MetroPCS/TMK)
 • MD5 : 892f3872ab3ea72337ec75c0df1c63b7
A025U1UES1BVD1 (T-Mobile) Android 11 firmware details

AP_A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UES1BVD1_CP21936302_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UES1BVD1_CL22602870_QB50560121_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/T-Mobile)
 • MD5 : 892f3872ab3ea72337ec75c0df1c63b7
A025U1UEU1BUK4 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUK4_CP21185947_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : 34cb37baf242e96fefc0e7e50bab2b8d
A025U1UEU1BUK4 (T-Mobile) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUK4_CP21185947_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/T-Mobile)
 • MD5 : 34cb37baf242e96fefc0e7e50bab2b8d
A025U1UEU1BUK4 (MetroPCS/TMK) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUK4_CP21185947_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/MetroPCS/TMK)
 • MD5 : 34cb37baf242e96fefc0e7e50bab2b8d
A025U1UEU1BUK4 (DSH) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUK4_CP21185947_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUK4_CL22602870_QB46438643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/DSH)
 • MD5 : 34cb37baf242e96fefc0e7e50bab2b8d
A025U1UEU1BUI1 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUI1_CP20222573_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : e23c2dd6fcb70632eeb545ec26757af2
A025U1UEU1BUI1 (MetroPCS/TMK) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUI1_CP20222573_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/MetroPCS/TMK)
 • MD5 : e23c2dd6fcb70632eeb545ec26757af2
A025U1UEU1BUI1 (T-Mobile) Android 11 firmware details

AP_A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5
BL_A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1BUI1_CP20222573_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1BUI1_CL22251183_QB43015003_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.zip (OS11/T-Mobile)
 • MD5 : e23c2dd6fcb70632eeb545ec26757af2

Android 10 OS10 firmware

10 QA025U1UEU1AUF2 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5
BL_A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1AUF2_CP19406544_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 8b1195af24fbe0f0a1664c482490c6e6
10 QA025U1UEU1AUF2 (MetroPCS/TMK) Android 10 Q firmware details

AP_A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5
BL_A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1AUF2_CP19406544_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.zip (Q OS10/MetroPCS/TMK)
 • MD5 : 8b1195af24fbe0f0a1664c482490c6e6
10 QA025U1UEU1AUF2 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5
BL_A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1AUF2_CP19406544_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1AUF2_CL21752964_QB40747813_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 8b1195af24fbe0f0a1664c482490c6e6
10 QA025U1UEU1AUD4 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5
BL_A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1AUD4_CP18952353_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 03d959e802403ffdd3f58564a519a03d
10 QA025U1UEU1AUD4 (MetroPCS/TMK) Android 10 Q firmware details

AP_A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5
BL_A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1AUD4_CP18952353_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.zip (Q OS10/MetroPCS/TMK)
 • MD5 : 03d959e802403ffdd3f58564a519a03d
10 QA025U1UEU1AUD4 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5
BL_A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A025U1UEU1AUD4_CP18952353_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A025U1OYM1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A025U1UEU1AUD4_CL21291685_QB39716060_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 03d959e802403ffdd3f58564a519a03d

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!

   Samsung SM-A025U1 Galaxy A02s 2020 TD-LTE US (Samsung A025)
   Release date:April 18, 2021
   Product type:Android
   File format:zip, md5
   Requirements:Samsung SM-A025U1 Galaxy A02s 2020 TD-LTE US (Samsung A025)
   Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

   Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

    How to flash Android S 12, Android R 11, Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

    How to flash Android S 12, Android R 11, Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
    1: Install Samsung usb drivers | download here or here
    2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
    3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
    4: Connect device to PC via a working USB cable.
    5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
    6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

    • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
    • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
    • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
    • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

    7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
    8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
    9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


    Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
    How to check bootloader version?

    How to check bootloader version?

    - From RECOVERY MODE

    Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

    From SETTINGS menu

    Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

    Why do i have to pay?

    Why do i have to pay?
    -No waiting time! You can download file right away.
    -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
    -No expired download links.
    -No Monthly fees, No Submisstion fees!
    -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
    -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

    If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

    Samsung CSC Codes

    Samsung CSC Codes (Full list)

    What is CSC?

    CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

    United States carriers

    - ACG - Nextech / C-Spire
    - ATT - AT&T
    - BST - BST (unknown)
    - CCT - Comcast
    - GCF - GCF (unknown)
    - LRA - Bluegrass Cellular
    - SPR - Sprint (CDMA)
    - TFN - Tracfone branded
    - TMB - T-Mobile
    - USC - USA un
    - VMU - Virgin Mobile USA
    - VZW - Verizon
    - XAA - USA unbranded (default)
    - XAS - XAS (unknown)

    Canada carriers

    - BMC - Bell Mobile
    - BWA - SaskTel
    - CHR - Canada (unknown)
    - ESK - EastLink
    - FMC - Fido Mobile
    - GLW - Globalive Wind Mobile
    - KDO - Koodo Mobile
    - MTB - Belarus
    - RWC - Rogers
    - TLS - Telus
    - VMC - Virgin Mobile
    - VTR - Vidéotron
    - XAC - Canada unbranded (default)

    Global

    - AFG - Afghanistan (AFG)
    - TMC - Algeria (TMC)
    - ARO - Argentina (ARO)
    - ANC - Argentina (ANC)
    - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
    - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
    - XSA - Australia (XSA)
    - OPS - Australia (Optus) (OPS)
    - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
    - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
    - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
    - MOB - Austria (A1) (MOB)
    - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
    - TRG - Austria (Telering) (TRG)
    - SEB - Baltic (SEB)
    - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
    - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
    - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
    - ZTO - Brazil (ZTO)
    - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
    - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
    - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
    - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
    - BGL - Bulgaria (BGL)
    - GBL - Bulgaria (GBL)
    - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
    - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
    - CHO - Chile (CHO)
    - CRC - Chile (CRC)
    - CHL - Chile (Claro) (CHL)
    - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
    - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
    - COO - Colombia (COO)
    - COM - Colombia (Comcel) (COM)
    - COB - Colombia (Movistar) (COB)
    - ICE - Costa Rica (ICE)
    - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
    - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
    - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
    - CYV - Cyprus (CYV)
    - ETL - Czech Republic (ETL)
    - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
    - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
    - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
    - CDR - Dominican Republic (CDR)
    - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
    - ECO - Ecuador (ECO)
    - EBE - Ecuador (EBE)
    - EGY - Egypt (EGY)
    - XEF - France (XEF)
    - BOG - France (Bouygues) (BOG)
    - FTM - France (Orange) (FTM)
    - SFR - France (SFR) (SFR)
    - DBT - Germany (DBT)
    - XEG - Germany (1&1) (XEG)
    - VIA - Germany (O2) (VIA)
    - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
    - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
    - EUR - Greece (EUR)
    - COS - Greece (Cosmote) (COS)
    - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
    - PGU - Guatemala (PGU)
    - TGU - Guatemala (TGU)
    - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
    - XEH - Hungary (XEH)
    - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
    - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
    - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
    - THR - Iran (THR)
    - MID - Iraq (MID)
    - TSI - Ireland (TSI)
    - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
    - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
    - ILO - Israel (ILO)
    - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
    - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
    - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
    - ITV - Italy (ITV)
    - HUI - Italy (H3G) (HUI)
    - TIM - Italy (TIM) (TIM)
    - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
    - WIN - Italy (Wind) (WIN)
    - CWW - Jamaica (CWW)
    - JDI - Jamaica (JDI)
    - AFR - Kenya (AFR)
    - BTC - Libya (BTC)
    - LUX - Luxembourg (LUX)
    - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
    - IUS - Mexico (IUS)
    - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
    - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
    - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
    - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
    - PHN - Netherlands (PHN)
    - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
    - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
    - NZC - New Zealand (NZC)
    - TNZ - New Zealand (TNZ)
    - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
    - NEE - Nordic countries (NEE)
    - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
    - ATO - Open Austria (ATO)
    - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
    - TPA - Panama (TPA)
    - PNG - Papua New Guinea (PNG)
    - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
    - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
    - PET - Peru (PET)
    - SAM - Peru (SAM) (SAM)
    - XEO - Poland (XEO)
    - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
    - PRT - Poland (Play) (PRT)
    - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
    - MEO - Portugal (MEO)
    - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
    - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
    - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
    - PCT - Puerto Rico (PCT)
    - ROM - Romania (ROM)
    - COA - Romania (Cosmote) (COA)
    - ORO - Romania (Orange) (ORO)
    - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
    - WTL - Saudi Arabia (WTL)
    - ACR - Saudi Arabia (ACR)
    - KSA - Saudi Arabia (KSA)
    - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
    - TMS - Slovakia (TMS)
    - ORX - Slovakia (ORX)
    - SIO - Slovenia (SIO)
    - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
    - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
    - XFE - South Africa (XFE)
    - XFA - South Africa (XFA)
    - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
    - SEE - South East Europe (SEE)
    - PHE - Spain (PHE)
    - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
    - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
    - VDS - Sweden (VDS)
    - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
    - AUT - Switzerland (AUT)
    - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
    - EON - Trinidad and Tobago (EON)
    - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
    - TUN - Tunisia (TUN)
    - TUR - Turkey (TUR)
    - LYS - United Arab Emirates (LYS)
    - XSG - United Arab Emirates (XSG)
    - BTU - United Kingdom (BTU)
    - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
    - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
    - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
    - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
    - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
    - OPV - Unknown (OPV)
    - CHX - Unknown (CHX)
    - COE - Unknown (COE)
    - DDE - Unknown (DDE)
    - CHV - Unknown (CHV)
    - BVO - Unknown (BVO)
    - ALE - Unknown (ALE)
    - AMO - Unknown (AMO)
    - ANP - Unknown (ANP)
    - VFJ - Unknown (VFJ)
    - DHR - Unknown (DHR)
    - PNT - Unknown (PNT)
    - TTR - Unknown (TTR)
    - DNL - Unknown (DNL)
    - MTZ - Unknown (MTZ)
    - MRU - Unknown (MRU)
    - DPL - Unknown (DPL)
    - UFU - Uruguay (UFU)
    - UPO - Uruguay (UPO)
    - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

    Samsung Galaxy Secret Code

    Samsung Galaxy Secret Code?
    *#06# (Display IMEI number)
    *#1234# (Display current firmware)
    *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
    *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
    or *#7780#
    *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
    *2767*4387264636# (To display product code)
    *#272*imei#* (Display/change CSC code)
    or *#272*HHMM#*
    *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
    *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
    *#12580*369# (SW & HW Info)
    *#232337# (Bluetooth Address)
    *#232331# (Bluetooth Test Mode)
    *#232338# (WLAN MAC Address)
    *#0228# (ADC Reading)
    *#32489# (Ciphering Info)
    *#2263# (RF Band Selection)
    *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
    *#7284# (USB I2C Mode Control)
    *#232339# (WLAN Test Mode)
    *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
    *#0782# (Real Time Clock Test)
    *#0673# (Audio Test Mode)
    *#0*# (General Test Mode)
    *#872564# (USB Logging Control)
    *#4238378# (GCF Configuration)
    *#0283# (Audio Loopback Control)
    *#1575# (GPS Control Menu)
    *#3214789650# (LBS Test Mode)
    *#745# (RIL Dump Menu)
    *#03# (NAND Flash S/N)
    *#0589# (Light Sensor Test Mode)
    *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
    *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
    *#34971539# (Camera Firmware Update)
    *#526# (WLAN Engineering Mode)
    *#746# (Debug Dump Menu)
    *#9900# (System Dump Mode)
    *#44336# (Sofware Version Info)
    *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
    *#3282*727336*# (Data Usage Status)
    *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
    *#0289# (Melody Test Mode)
    *#2663# (TSP / TSK firmware update)
    *#528# (WLAN Engineering Mode)
    *#7412365# (Camera Firmware Menu)
    or *#*#34971539#*#*
    *#80# (Unknown)
    *#07# (Test History)
    *#3214789# (GCF Mode Status)
    *#272886# (Auto Answer Selection)
    *#8736364# (OTA Update Menu)
    *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
    *#7353# (Quick Test Menu)
    *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
    *#7465625# (View Phone Lock Status)
    *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
    *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
    #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
    #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
    *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
    #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
    *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
    #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

    Related Downloads

    Spread the love
    Samsung phones
    | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | A40 CN (SM-A3050, SM-A3051, SM-A3058) | Galaxy Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | Galaxy Tab S5e (SM-T720, SM-T725, SM-T727, SM-T727A, SM-T727U, SM-T727R4, SM-T727V) | Galaxy Tab S7-S7+ (SM-T870, SM-T875, SM-T875N, SM-T878U) | Galaxy Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | SC-04J | SC-51C | SCG01, SCG02, SCG03, SCG04, SCG05, SCG06, SCG07, SCG08, SCG09, SCG10, SCG11, SCG12, SCG13, SCG14 | SCV31, SC-04G | SCV39, SC-03K | SCV43 | SCV47, SM-F700J | SM-A013x (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | SM-A015x (SM-A015A, SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | SM-A025x (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025U, SM-A025U1, SM-A025V) | SM-A032x (SM-A032F, SM-A032M) | SM-A035x (SM-A035F, SM-A035G, SM-A035M) | SM-A037x (SM-A037F, SM-A037G, SM-A037U, SM-A037U1, SM-A037W) | SM-A102x (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | SM-A105x (SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M) | SM-A107x (SM-A107F, SM-A107M) | SM-A115x (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | SM-A125x (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | SM-A127x (SM-A127F, SM-A127M) | SM-A135x (SM-A135F, SM-A135M, SM-A135N, SM-A135U, SM-A135U1) | SM-A136x (SM-A136B, SM-A136U, SM-A136U1, SM-A136W) | SM-A137F | SM-A202F/FN | SM-A205x (SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205G, SM-A205GN, SM-A205U, SM-A205U1, SM-A205W) | SM-A207x (SM-A207F, SM-A207FN, SM-A207M) | SM-A215x (SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-A215P, SM-A215T, SM-S215DL) | SM-A217x (SM-A217F, SM-A217M, SM-A217N) | SM-A225x (SM-A225F, SM-A225M) | SM-A226x (SM-A226B, SM-A226BR, SM-A226L) | SM-A235x (SM-A235F, SM-A235M, SM-A235N) | SM-A260x (SM-A260F, SM-A260G) | SM-A305x (SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT) | SM-A307x (SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, A307GT, A307GN) | SM-A310x (SM-A310F, SM-A310M, SM-A310Y) | SM-A315x (SM-A315F, SM-A315G, SM-A315N) | SM-A320x (SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y) | SM-A325x (SM-A325F, SM-A325N, SM-A325M) | SM-A326x (SM-A326B, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326U1, SM-A326K, SM-A326W, SM-S326DL) | SM-A336x (SM-A3360, SM-A336B , SM-A336E, SM-A336M) | SM-A405x (SM-A405F, SM-A405FN, SM-A405FM, SM-A405S) | SM-A415F | SM-A426x (SM-A4260, SM-A426N, SM-A426U, SM-A426W) | SM-A505x (SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GT, SM-A505GN, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W, SM-A505YN) | SM-A507x (SM-A5070, SM-A507F, SM-A507FN) | SM-A510x (SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510S, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A5100, SM-A5108) | SM-A515x (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W) | SM-A516x (SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N) | SM-A520x (SM-A520F, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520K, SM-A520W) | SM-A525x (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | SM-A526x (SM-A526B, SM-A526U, SM-A526W, SM-A5260) | SM-A528x (SM-A528B, SM-A528N) | SM-A530x (SM-A530F, SM-A530N, SM-A530W) | SM-A536x (SM-A5360, SM-A536B, SM-A536N, SM-A536U, SM-A536U1) | SM-A600 US (SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600P, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U) | SM-A600x (SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600N) | SM-A605G/GN | SM-A605x (SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A6058) | SM-A606x (SM-A6060, SM-A606Y) | SM-A705x (SM-A7050, SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705G, SM-A705GN, SM-A705GM, SM-A705U, SM-A705W) | SM-A707x (SM-A7070, SM-A707F, SM-A707FN) | SM-A710x (SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710Y) | SM-A715x (SM-A715F, SM-A715W) | SM-A716x (SM-A716B, SM-A716S, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V) | SM-A720F | SM-A720S | SM-A725x (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | SM-A730F | SM-A736x (SM-A7360, SM-A736B, SM-A736N) | SM-A750x (SM-A750C, SM-A750F, SM-A750FN, SM-A750MN, SM-A750G, SM-A750GN, SM-A750N) | SM-A800x (SM-A8000, SM-A800I, SM-A800S) | SM-A805x (SM-A805F, SM-A8050, SM-A805N) | SM-A826S | SM-A900x (SM-A9000, SM-A9080) | SM-A908x (SM-A908B, SM-A908N) | SM-A910x (SM-A9100, SM-A910F) | SM-A920x (SM-A920F, SM-A920N, SM-A9200) | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C70xx (SM-C7000, SM-C7010, SM-C701F, SM-C7018) | SM-C71xx (SM-C7100, SM-C710F) | SM-C900x (SM-C900F, SM-C9000, SM-C9008) | SM-E025F | SM-E5260 | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F707x (SM-F7070, SM-F707B, SM-F707N, SM-F707U, SM-F707U1, SM-F707W) | SM-F711x (SM-F7110, SM-F711B, SM-F711N, SM-F711U, SM-F711U1, SM-F711W) | SM-F721x (SM-F7210, SM-F721B, SM-F721F, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W) | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907x (SM-F907B, SM-F907N) | SM-F916x (SM-F916U, SM-F916B, SM-F916W, SM-F916N, SM-F9160) | SM-F926B | SM-F926N | SM-F926U/U1 | SM-F926W | SM-F936x (SM-F9360, SM-F936B, SM-F936F, SM-F936U, SM-F936U1, SM-F936W) | SM-F986B | SM-G360x (SM-G360T, SM-G360T1) | SM-G389F | SM-G390x (SM-G390F, SM-G390Y, SM-G390W) | SM-G398FN | SM-G525x (SM-G525F, SM-G525N) | SM-G530x (SM-G530A, SM-G530AZ) | SM-G532G | SM-G550x (SM-G550T, SM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5500, SM-G550FY) | SM-G5510 | SM-G552x (SM-G5520, SM-G5528) | SM-G570x (SM-G5700, SM-G570M, SM-G570Y) | SM-G600x (SM-G6000, SM-G600S, SM-G600FY) | SM-G610x (SM-G610F, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610S, SM-G6100, SM-G610M, SM-G610Y) | SM-G611x (SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611S, SM-G611M, SM-G611MT) | SM-G615x (SM-G615F, SM-G615FU) | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G736x (SM-G736B, SM-G736U, SM-G736U1, SM-G736W) | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U1 | SM-G780F, SM-G780G, SM-G7810, SM-G781B, SM-G781N | SM-G781U, SM-G781U1, SM-G781V, SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G920x (SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920I, SM-G920P, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920V, SM-G920W8) | SM-G925x (SM-G925A, SM-G925F, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925S, SM-G925P, SM-G925R6, SM-G925T, SM-G925W8, SM-G925V) | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986x (SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W) | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G990x (SM-G9900, SM-G990B, SM-G990E, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W) | SM-G991x (SM-G9910, SM-G991B, SM-G991N, SM-G991Q, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W) | SM-G996x (SM-G9960, SM-G996B, SM-G996N, SM-G996U, SM-G996U1, SM-G996W) | SM-G998x (SM-G9980, SM-G998B, SM-G998N, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W) | SM-J120A/AZ | SM-J250x (SM-J250F, SM-J250G, SM-J250M, SM-J250Y) | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J337x (SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337P, SM-J337T, SM-J337R4, SM-J337R7, SM-J337U, SM-J337V, SM-J337VPP, SM-J337W) | SM-J400x (SM-J400F, SM-J400M) | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510x (SM-J510F, SM-J510FN, SM-J510FQ, SM-J510MN, SM-J510GN) | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J727x (SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727U, SM-J727P, SM-J727R4) | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M013x (SM-M013F) | SM-M015x (SM-M015G, SM-M015F) | SM-M022x (SM-M022G, SM-M022F, SM-M022M) | SM-M105x (SM-M105F, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M105G) | SM-M107x (SM-M107F) | SM-M115x (SM-M115F, SM-M115M) | SM-M127x (SM-M127F, SM-M127G, SM-M127N) | SM-M135x (SM-M135F, SM-M135FU, SM-M135M) | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M215F | SM-M225x (SM-M225FV) | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M325x (SM-M325F, SM-M325FV) | SM-M336x (SM-M3360, SM-M336B, SM-M336BU, SM-M336K, SM-M336N, SM-M336U, SM-M336U1, SM-M336W) | SM-M405F | SM-M515F | SM-M526x (SM-M526B, SM-M526BR) | SM-M536x (SM-M536B, SM-M536S) | SM-M625x (SM-M625F, SM-M625G) | SM-N770F | SM-N910x (SM-N910A, SM-N910P, SM-N910W8) | SM-N915x (SM-N915A, SM-N915T, SM-N915V) | SM-N920x (SM-N920C, SM-N920I, SM-N9208, SM-N920S, SM-N920L, SM-N920K, SM-N920T, SM-N920V, SM-N920W8) | SM-N930x (SM-N930A, SM-N930T, SM-N930P, SM-N930R6, SM-N930V, SM-N9300, SM-N930S, SM-N930K, SM-N930L) | SM-N935x (SM-N935F, SM-N935S, SM-N935K, SM-N935L) | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N970x (SM-N9700, SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N970W) | SM-N975x (SM-N9750, SM-N9758, SM-N975F, SM-N975U, SM-N975U1, SM-N975W) | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200x (SM-P200, SM-P205) | SM-P355/P355M/P355C | SM-P55x (SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555S) | SM-P583, SM-P588C | SM-P585x (SM-P585, SM-P585M, SM-P585Y) | SM-P61x (SM-P610, SM-P615, SM-P615C, SM-P615N, SM-P617) | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S127DL | SM-S205DL | SM-S236DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S426DL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S536DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S901x (SM-S9010, SM-S901B, SM-S901N, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W) | SM-S906x (SM-S9060, SM-S906B, SM-S906N, SM-S906U, SM-S906U1, SM-S906W) | SM-S907VL | SM-S908x (SM-S9080, SM-S908B, SM-S908N, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W) | SM-T227x (SM-T227, SM-T227U) | SM-T22x Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | SM-T280 | SM-T285 | SM-T29x (SM-T290, SM-T295, SM-T295C, SM-T295N, SM-T297) | SM-T307U | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355x (SM-T355, SM-T355C, SM-T355K, SM-T355L, SM-T355S, SM-T355Y, SM-T355M) | SM-T377x (SM-T377A, SM-T377P, SM-T377R4, SM-T377V, SM-T377W) | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385x (SM-T385, SM-T385C, SM-T385K, SM-T385L, SM-T385S, SM-T385M) | SM-T387x (SM-T387AA, SM-T387P, SM-T387T, SM-T387V, SM-T387R4, SM-T387W) | SM-T390 | SM-T395x (SM-T395, SM-T395C, SM-T395N) | SM-T397U | SM-T505N/SM-T505C | SM-T50x (SM-T500, SM-T505, SM-T507) | SM-T517x (SM-T517, SM-T517P) | SM-T51x (SM-T510, SM-T515, SM-T515N) | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T630 | SM-T636x (SM-T636B, SM-T636N) | SM-T713 | SM-T715x (SM-SM-T715, SM-T715C, SM-T715Y) | SM-T719x (SM-T719, SM-T719C, SM-T719Y) | SM-T73x (SM-T730, SM-T733, SM-T735, SM-T735C, SM-T736B, SM-T737) | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T815x (SM-T815, SM-T815C, SM-T815Y) | SM-T817x (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T, SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | SM-T819x (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | SM-T81x (SM-T818, SM-T818A, SM-T818T, SM-T818W, SM-T818V) | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860, SM-T865, SM-T865N, SM-T867) | SM-T927A | SM-W201x (SM-W2017, SM-W2018, SM-W2019, SM-W2020, SM-W2021) | SM-X200x (SM-X200, SM-X205, SM-X205C, SM-X205N, SM-X207) | SM-X700x (SM-X700) | SM-X706x (SM-X7060, SM-X706N, SM-X706B, SM-X706) | SM-X806x (SM-X806C, SM-X806B, SM-X806N, SM-X806U) | SM-X808U | SM-X80x (SM-X800) | SM-X900x (SM-X900) | SM-X906x (SM-X9060, SM-X906B, SM-X906C, SM-X906N)

    CHECK OUT!

    • Your cart is empty.