Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A315F/DS Galaxy A31 2020 Global Dual SIM TD-LTE (Samsung A315) (Android 11 OS11)


Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A315F/DS Galaxy A31 2020 Global Dual SIM TD-LTE (Samsung A315)

Samsung Galaxy A31
Samsung SM-A315F/DS Galaxy A31 2020 Global Dual SIM TD-LTE (Samsung A315)

Android 11 OS11 firmware

A315FXXU1CUH2 (Asia) Android 11 firmware details

AP_A315FXXU1CUH2_CL21641177_QB42168394_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5
BL_A315FXXU1CUH2_CL21641177_QB42168394_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1CUF2_CP19406170_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OJM_A315FOJM1CUH2_CL21641177_QB42168394_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OJM_A315FOJM1CUH2_CL21641177_QB42168394_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1CUH2_CL21641177_QB42168394_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.zip (OS11/Asia)
 • MD5 : 6b1d906b632d3e80c17f89e10456c4a6
A315FXXS1CUG1 (Europe) Android 11 firmware details

AP_A315FXXS1CUG1_CL21641177_QB41695949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5
BL_A315FXXS1CUG1_CL21641177_QB41695949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1CUF2_CP19406170_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXS1CUG1_CL21641177_QB41695949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.zip (OS11/Europe)
 • MD5 : e44e6756dc822e8f79f49df37a812038
A315FXXU1CUF5 (Asia) Android 11 firmware details

AP_A315FXXU1CUF5_CL21641177_QB40967500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5
BL_A315FXXU1CUF5_CL21641177_QB40967500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1CUF2_CP19406170_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1CUF5_CL21641177_QB40967500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1CUF5_CL21641177_QB40967500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1CUF5_CL21641177_QB40967500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.zip (OS11/Asia)
 • MD5 : 89062403f319c8fd4dd023653723151c
A315FXXU1CUF2 (Europe) Android 11 firmware details

AP_A315FXXU1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5
BL_A315FXXU1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1CUF2_CP19406170_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1CUF2_CL21641177_QB40745196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.zip (OS11/Europe)
 • MD5 : 529389628125e5c428f3ac81c9844b38
A315FXXU1CUD4 (Asia) Android 11 firmware details

AP_A315FXXU1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5
BL_A315FXXU1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1CUD4_CP18896574_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1CUD3_CL21396524_QB39405057_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1CUD3_CL21396524_QB39405057_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.zip (OS11/Asia)
 • MD5 : badde448efc2acc37447e022d926a77e

Android 10 Q OS10 firmware

10 QA315FXXU1BUA2 (Asia) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1BUA2_CL20190226_QB37946499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1BUA2_CL20190226_QB37946499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1BUA1_CP18070159_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1BUA2_CL20190226_QB37946499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1BUA2_CL20190226_QB37946499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1BUA2_CL20190226_QB37946499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Asia)
 • MD5 : 5517469567e927849730cfe821a75268
10 QA315FXXU1BUA1 (Europe) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1BUA1_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1BUA1_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1BUA1_CP18070159_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1BUA1_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1BUA1_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1BUA1_CL20190226_QB37841970_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Europe)
 • MD5 : 5192a488a293bb25a8c4c3eab3ebf18f
10 QA315FXXU1BTK3 (Asia) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1BTK3_CL20190226_QB36216393_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1BTK3_CL20190226_QB36216393_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1BTK3_CP17494761_CL20190226_QB36216393_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1BTK3_CL20190226_QB36280336_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1BTK3_CL20190226_QB36280336_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1BTK3_CL20190226_QB36216393_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Asia)
 • MD5 : 734488a3901036bb17271fb31dabab52
10 QA315FXXS1ATJ2 (Asia) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXS1ATJ2_CL19064881_QB34858242_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXS1ATJ2_CL19064881_QB34858242_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXS1ATJ1_CP17002553_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1ATH2_CL19064881_QB33415797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1ATH2_CL19064881_QB33415797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXS1ATJ2_CL19064881_QB34858242_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Asia)
 • MD5 : 9026b09c192d3ee479d970f519bd7987
10 QA315FXXS1ATJ1 (Europe) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXS1ATJ1_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXS1ATJ1_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXS1ATJ1_CP17002553_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATJ1_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATJ1_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXS1ATJ1_CL19064881_QB34804697_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Europe)
 • MD5 : df23083f5d049daaf5e59dfe5e717e65
10 QA315FXXU1ATH2 (Asia) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATH2_CL19064881_QB33412624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATH2_CL19064881_QB33412624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATH2_CP16501642_CL19064881_QB33412624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1ATH2_CL19064881_QB33415797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1ATH2_CL19064881_QB33415797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATH2_CL19064881_QB33412624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Asia)
 • MD5 : 2671840488273f4589be9ad3b1785614
10 QA315FXXU1ATG1 (Europe) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATG1_CL19064881_QB32826839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATG1_CL19064881_QB32826839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATG1_CP16259069_CL19064881_QB32826839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATG1_CL19064881_QB32826839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATG1_CL19064881_QB32826839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATG1_CL19064881_QB32826839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Europe)
 • MD5 : df23083f5d049daaf5e59dfe5e717e65
10 QA315FXXU1ATE4 (Europe) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATE4_CL18751193_QB31641785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATE4_CL18751193_QB31641785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATF1_REV00_CL1557115_QB16047935_SIGNED.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATF1_CL18751193_QB31843878_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATF1_CL18751193_QB31843878_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATE4_CL18751193_QB31641785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Europe)
 • MD5 : 4f9652924870121601ca6c52bcc1690c
10 QA315FXXU1ATD4 (Europe) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATD4_CL18205425_QB30621755_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATD4_CL18205425_QB30621755_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATD4_CP15693323_CL18205425_QB30621755_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATD4_CL18205425_QB30621755_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATD4_CL18205425_QB30621755_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATD4_CL18205425_QB30621755_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Europe)
 • MD5 : 4e833d56aec77ac56b6c941cf9386ff6
10 QA315FXXU1ATCH (Asia) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATCH_CL18205425_QB29850698_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATCH_CL18205425_QB29850698_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATCD_CP15391756_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_ODM_A315FODM1ATCH_CL18205425_QB29850698_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODM_A315FODM1ATCH_CL18205425_QB29850698_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATCH_CL18205425_QB29850698_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Asia)
 • MD5 : 4e833d56aec77ac56b6c941cf9386ff6
10 QA315FXXU1ATCG (Asia) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATCG_CL18205425_QB29840094_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATCG_CL18205425_QB29840094_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATCF_CP15392608_CL18205425_QB29827887_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OJM_A315FOJM1ATCG_CL18205425_QB29844991_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OJM_A315FOJM1ATCG_CL18205425_QB29844991_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATCG_CL18205425_QB29840094_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Asia)
 • MD5 : 017dcd82b73f3efa24f46a6c76f886bf
10 QA315FXXU1ATCD (Europe) Android 10 Q firmware details

AP_A315FXXU1ATCD_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A315FXXU1ATCD_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A315FXXU1ATCD_CP15391756_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATCD_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1ATCD_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A315FXXU1ATCD_CL18205425_QB29824248_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/Europe)
 • MD5 : b7267e083ff6d9b506a7b9225c9a9879

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-A315F/DS Galaxy A31 2020 Global Dual SIM TD-LTE (Samsung A315)
  Release date:April 4, 2020
  Current version:Android 11 OS11
  Product type:Android
  File format:zip, md5
  Requirements:Samsung SM-A315F/DS Galaxy A31 2020 Global Dual SIM TD-LTE (Samsung A315)
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #F41 (SM-F415F) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M32 (SM-M325F) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815, SM-T815C, SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720, SM-T725, SM-T727, SM-T727A, SM-T727U, SM-T727R4, SM-T727V) | #Tab S7 FE (SM-T730, SM-T735, SM-T735C, SM-T736B) | #Tab S7-S7+ (SM-T870, SM-T875, SM-T875N, SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A40 CN (SM-A3050, SM-A3051, SM-A3058) | A5 2016 (SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510S, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A5100, SM-A5108) | J337x (SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337P, SM-J337T, SM-J337R4, SM-J337R7, SM-J337U, SM-J337V, SM-J337VPP, SM-J337W) | NOTE FE (SM-N935F, SM-N935S, SM-N935K, SM-N935L) | NOTE7 (SM-N930A, SM-N930T, SM-N930P, SM-N930R6, SM-N930V, SM-N9300, SM-N930S, SM-N930K, SM-N930L) | SC-04J | SCG01, SCG02, SCG03, SCG04, SCG05, SCG06, SCG07, SCG08 | SCV31, SC-04G | SCV39, SC-03K | SCV43 | SCV47, SM-F700J | SM-A013x (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | SM-A015x (SM-A015A, SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | SM-A025x (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025U, SM-A025U1, SM-A025V) | SM-A102x (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | SM-A105x (SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M) | SM-A115x (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | SM-A125x (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207x (SM-A207F, SM-A207FN, SM-A207M) | SM-A215x (SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-A215P, SM-A215T, SM-S215DL) | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A225x (SM-A225F, SM-A225M) | SM-A305x (SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT) | SM-A307x (SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, A307GT, A307GN) | SM-A310x (SM-A310F, SM-A310M, SM-A310Y) | SM-A315x (SM-A315F, SM-A315G, SM-A315N) | SM-A320x (SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y) | SM-A325x (SM-A325F, SM-A325N, SM-A325M) | SM-A326x( SM-A326B, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326K, SM-A326W, SM-S326DL) | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A426x (SM-A4260, SM-A426N, SM-A426U, SM-A426W) | SM-A505x (SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GT, SM-A505GN, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W) | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515x (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W) | SM-A516x (SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N) | SM-A520x (SM-A520F, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520K, SM-A520W) | SM-A525x (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | SM-A526x (SM-A526B, SM-A526U, SM-A526W, SM-A5260) | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600 US (SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600P, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U) | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A605G/GN | SM-A605x (SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A6058) | SM-A606x (SM-A6060, SM-A606Y) | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A710x (SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710Y) | SM-A715x (SM-A715F, SM-A715W) | SM-A716x (SM-A716B, SM-A716S, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V) | SM-A720F | SM-A720S | SM-A725x (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A800x (SM-A8000, SM-A800I, SM-A800S) | SM-A805x (SM-A805F, SM-A8050, SM-A805N) | SM-A900x (SM-A9000, SM-A9080) | SM-A908x (SM-A908B, SM-A908N) | SM-A910x (SM-A9100, SM-A910F) | SM-A920x (SM-A920F, SM-A920N, SM-A9200) | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C70xx (SM-C7000, SM-C7010, SM-C701F, SM-C7018) | SM-C71xx (SM-C7100, SM-C710F) | SM-C900x (SM-C900F, SM-C9000, SM-C9008) | SM-E5260 | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F7110 | SM-F711B | SM-F711N | SM-F711U/U1 | SM-F711W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F926B | SM-F926N | SM-F926U/U1 | SM-F926W | SM-F986B | SM-G360x (SM-G360T, SM-G360T1) | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G525F | SM-G530x (SM-G530A, SM-G530AZ) | SM-G532G | SM-G550x (SM-G550T, SM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5500, SM-G550FY) | SM-G5510 | SM-G552x (SM-G5520, SM-G5528) | SM-G570x (SM-G5700, SM-G570M, SM-G570Y) | SM-G600x (SM-G6000, SM-G600S, SM-G600FY) | SM-G610x (SM-G610F, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610S, SM-G6100, SM-G610M, SM-G610Y) | SM-G611x (SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611S, SM-G611M, SM-G611MT) | SM-G615x (SM-G615F, SM-G615FU) | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U1 | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986x (SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W) | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G990U, SM-G990U1 | SM-G990W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991x (SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W) | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J400x (SM-J400F, SM-J400M) | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J727x (SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727U, SM-J727P, SM-J727R4) | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M022x (SM-M022G, SM-M022F) | SM-M105F | SM-M105x (SM-M105F, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M105G) | SM-M115x (SM-M115F, SM-M115M) | SM-M127x (SM-M127F, SM-M127G, SM-M127N) | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M215F | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-M625x (SM-M625F, SM-M625G) | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200x (SM-P200, SM-P205) | SM-P355/P355M/P355C | SM-P55x (SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555S) | SM-P583 | SM-P585x (SM-P585, SM-P585M, SM-P585Y) | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387x (SM-T387AA, SM-T387P, SM-T387T, SM-T387V, SM-T387R4, SM-T387W) | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715x (SM-T715/T715C/T715Y) | SM-T719x (SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y) | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860, SM-T865, SM-T865N, SM-T867) | SM-T927A | SM-W201x (SM-W2017, SM-W2018, SM-W2019, SM-W2020, SM-W2021)

   Download Details

   Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A315F/DS Galaxy A31 2020 Global Dual SIM TD-LTE (Samsung A315) (Android 11 OS11)

   Download Categories: , , , , , , , , , , ,
   Download Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.