Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505FN Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505) (Android 11 OS11)


Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505FN Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)

Samsung Galaxy A50
Samsung SM-A505FN Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)

Android 11 OS11 firmware

A505FNXXU7CUD5 Android 11 firmware details

AP_A505FNXXU7CUD5_CL21059290_QB39891990_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505FNXXU7CUD5_CL21059290_QB39891990_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU7CUC2_CP18336771_CL21059290_QB38633388_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_ODX_A505FNODX7CUD5_CL21628492_QB39901802_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODX_A505FNODX7CUD5_CL21628492_QB39901802_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU7CUD5_CL21059290_QB39891990_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : c89124383553d523ddf5aa51a41a43d5
A505FNXXU7CUD1 Android 11 firmware details

AP_A505FNXXU7CUD1_CL21059290_QB39385983_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505FNXXU7CUD1_CL21059290_QB39385983_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU7CUC2_CP18336771_CL21059290_QB38633388_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_ODX_A505FNODX7CUD1_CL21447946_QB39421536_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODX_A505FNODX7CUD1_CL21447946_QB39421536_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU7CUD1_CL21059290_QB39385983_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : ad14c14a113a1b67a33b58dd31d6f835
A505FNXXU7CUC2 Android 11 firmware details

AP_A505FNXXU7CUC2_CL21059290_QB38633098_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505FNXXU7CUC2_CL21059290_QB38633098_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU7CUC2_CP18336771_CL21059290_QB38633388_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM7CUC2_CL21183921_QB38638153_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM7CUC2_CL21183921_QB38638153_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU7CUC2_CL21059290_QB38633098_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : 39245a05b31dcee9690a481cdac404b0

Android 10 Q OS10 firmware

10 QA505FNPUS7BUC1 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNPUS7BUC1_CL20126267_QB38612782_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNPUS7BUC1_CL20126267_QB38612782_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS7BUC1_CP18333502_CL20126267_QB38611903_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM7BUC1_CL20126267_QB38609220_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM7BUC1_CL20126267_QB38609220_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUS7BUC1_CL20126267_QB38612782_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 437a5dfd7edcd615d644cb8bcfbcf5d4
10 QA505FNXXS6BUA3 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS6BUA3_CL20126267_QB37749140_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS6BUA3_CL20126267_QB37749140_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU6BUA5_CP17958034_CL20126267_QB37441804_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM6BUA1_CL20126267_QB37441804_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM6BUA1_CL20126267_QB37441804_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS6BUA3_CL20126267_QB37749140_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : d316a3c8196af10fd035eeaeaa1a8784
10 QA505FNXXS5BTLA Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTLA_CL20126267_QB36890617_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTLA_CL20126267_QB36890617_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTK5_CP17447102_CL20126267_QB35971697_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTK5_CL20126267_QB35971697_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTK5_CL20126267_QB35971697_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTLA_CL20126267_QB36890617_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : ff029c44d4240778b64228aed733f541
10 QA505FNXXU5BTL9 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU5BTL9_CL20126267_QB36877092_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU5BTL9_CL20126267_QB36877092_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTL3_CP17736151_CL20126267_QB36766420_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_ODX_A505FNODX5BTL9_CL20632875_QB36932640_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_ODX_A505FNODX5BTL9_CL20632875_QB36932640_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU5BTL9_CL20126267_QB36877092_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 4e32c1a8a67ed2d081e9c054abe2606a
10 QA505FNXXU5BTL3 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU5BTL3_CL19242154_QB36451173_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU5BTL3_CL19242154_QB36451173_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTL1_CP17611028_CL19242154_QB36414069_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTL1_CL19242154_QB36416343_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTL1_CL19242154_QB36416343_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU5BTL3_CL19242154_QB36451173_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : b15811ff52f0e018c002f3a110ff214b
10 QA505FNXXS5BTK1 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTK1_CL19242154_QB35573569_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTK1_CL19242154_QB35573569_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTJ5_CP17003857_CL19242154_QB34808170_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OVF_A505FNOVF5BTH8_CL19634968_QB34110749_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OVF_A505FNOVF5BTH8_CL19634968_QB34110749_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTK1_CL19242154_QB35573569_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : d4a5224bb71fd8adbba5c189849142ad
10 QA505FNPUS5BTJ4 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNPUS5BTJ4_CL19241948_QB35112744_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNPUS5BTJ4_CL19241948_QB35112744_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTI9_CP16884958_CL19242154_QB34480579_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM5BTI6_CL19690755_QB34290466_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM5BTI6_CL19690755_QB34290466_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUS5BTJ4_CL19241948_QB35112744_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 5a0fe41d1a01b3b16dfd17f06f56ecbc
10 QA505FNPUS5BTJ3 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNPUS5BTJ3_CL19241948_QB34960353_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNPUS5BTJ3_CL19241948_QB34960353_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTI9_CP16884958_CL19242154_QB34480579_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM5BTI6_CL19690755_QB34290466_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM5BTI6_CL19690755_QB34290466_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUS5BTJ3_CL19241948_QB34960353_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : b15811ff52f0e018c002f3a110ff214b
10 QA505FNXXS5BTI9 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTI9_CL19242154_QB34480579_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTI9_CL19242154_QB34480579_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTI9_CP16884958_CL19242154_QB34480579_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTH8_CL19499703_QB33727423_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTH8_CL19499703_QB33727423_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTI9_CL19242154_QB34480579_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : e50e35e3a8f9c59d335e3c482a9ad9e7
10 QA505FNXXU5BTH8 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU5BTH8_CL19242154_QB33727376_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU5BTH8_CL19242154_QB33727376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTH8_CP16610527_CL19242154_QB33727376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTH8_CL19499703_QB33727423_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTH8_CL19499703_QB33727423_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU5BTH8_CL19242154_QB33727376_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : d62bfe386abd03c42e903f48e25dab60
10 QA505FNXXU5BTH4 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU5BTH4_CL18098116_QB33334193_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU5BTH4_CL18098116_QB33334193_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTF4_CP16088996_CL18098116_QB32026880_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OTF_A505FNOTF5BTF5_CL19126851_QB32678118_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OTF_A505FNOTF5BTF5_CL19126851_QB32678118_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU5BTH4_CL18098116_QB33334193_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : cd161fffcaab4b905b7ba69ebe87ea67
10 QA505FNXXS5BTH3 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTH3_CL18098116_QB33234825_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTH3_CL18098116_QB33234825_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTH1_CP16410333_CL18098116_QB33234803_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTH3_CL18098116_QB33234825_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 343aaa5d1297176ab94f0c64711c9113
10 QA505FNXXS5BTH2 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTH2_CL18098116_QB33234814_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTH2_CL18098116_QB33234814_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTH1_CP16410333_CL18098116_QB33234803_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTH2_CL18098116_QB33234814_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 11d97b17bdc25de70ef2c427cfbb6bd9
10 QA505FNXXS5BTH1 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTH1_CL18098116_QB33234803_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTH1_CL18098116_QB33234803_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTH1_CP16410333_CL18098116_QB33234803_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTH1_CL18098116_QB33234803_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : dbce4ca2e336546babe4eb290fd2117c
10 QA505FNXXU5BTF7 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU5BTF7_CL18098116_QB32633482_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU5BTF7_CL18098116_QB32633482_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTF4_CP16088996_CL18098116_QB32026880_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU5BTF7_CL18098116_QB32633482_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 837195785798ed504302e2c1490b96a9
10 QA505FNXXU5BTF5 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU5BTF5_CL18098116_QB32090380_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU5BTF5_CL18098116_QB32090380_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU5BTF4_CP16088996_CL18098116_QB32026880_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF3_CL18826926_QB31714459_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU5BTF5_CL18098116_QB32090380_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 7be57ada4085cd88de967ab660f9ce51
10 QA505FNXXS5BTF1 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS5BTF1_CL18098116_QB31401861_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS5BTF1_CL18098116_QB31401861_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTCB_CP15791410_CL18098116_QB30972988_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF1_CL18301008_QB31404860_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM5BTF1_CL18301008_QB31404860_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS5BTF1_CL18098116_QB31401861_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : f6f2640e5804e6568784c94b456ed98f
10 QA505FNPUS5BTCB Android 10 Q firmware details

AP_A505FNPUS5BTCB_CL18098116_QB30973079_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNPUS5BTCB_CL18098116_QB30973079_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS5BTCB_CP15791410_CL18098116_QB30972988_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM5BTCB_CL18174351_QB30992252_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM5BTCB_CL18174351_QB30992252_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUS5BTCB_CL18098116_QB30973079_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : b1e46c88b4421bd737ef96aed5828b41
10 QA505FNXXS4BTCA Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXS4BTCA_CL18098116_QB30533179_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXS4BTCA_CL18098116_QB30533179_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS4BTCA_CP15656935_CL18098116_QB30533179_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4BTC8_CL18301008_QB30060986_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4BTC8_CL18301008_QB30060986_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS4BTCA_CL18098116_QB30533179_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : ed54cb10acb11b99f7af1d721ef5a4a0
10 QA505FNXXU4BTC9 Android 10 Q firmware details

AP_A505FNXXU4BTC9_CL18098116_QB30088087_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505FNXXU4BTC9_CL18098116_QB30088087_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU4BTC2_CP15305144_CL18098116_QB29660574_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4BTC8_CL18301008_QB30060986_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4BTC8_CL18301008_QB30060986_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU4BTC9_CL18098116_QB30088087_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 1e9fa267c8d497565f90aaff0ad79398

Android 9.0 Pie OS9 firmware

9.0 pieA505FNXXS4ATD1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXS4ATD1_CL17426515_QB30138399_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXS4ATD1_CL17426515_QB30138399_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU4ATC1_CP15140285_CL17426515_QB29245345_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATC1_CL18009370_QB29228206_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATC1_CL18009370_QB29228206_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS4ATD1_CL17426515_QB30138399_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 46f83c104b457a7215cb2f932e1c45a3
9.0 pieA505FNXXS4ATC3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXS4ATC3_CL17426515_QB29443902_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXS4ATC3_CL17426515_QB29443902_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS4ATC3_CP15223886_CL17426515_QB29443902_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OTF_A505FNOTF4ATB1_CL17625130_QB28979227_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OTF_A505FNOTF4ATB1_CL17625130_QB28979227_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS4ATC3_CL17426515_QB29443902_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 153b4d98edd96ea07da7a8108b3dd0f3
9.0 pieA505FNXXS4ATB3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXU4ATC2_CL17426515_QB29404042_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXU4ATC2_CL17426515_QB29404042_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU4ATC1_CP15140285_CL17426515_QB29245345_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATC1_CL18009370_QB29228206_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATC1_CL18009370_QB29228206_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU4ATC2_CL17426515_QB29404042_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 31235c5e6b0f389eff48153dc4040d27
9.0 pieA505FNXXS4ATB3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXS4ATB3_CL17426515_QB28731710_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXS4ATB3_CL17426515_QB28731710_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS4ATB1_CP14924430_CL17426515_QB28676969_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATA1_CL17583985_QB28425979_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATA1_CL17583985_QB28425979_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS4ATB3_CL17426515_QB28731710_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : bce816d95584276a39bda59bf8ecea88
9.0 pieA505FNXXS4ATB1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXS4ATB1_CL17426515_QB28676969_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXS4ATB1_CL17426515_QB28676969_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS4ATB1_CP14924430_CL17426515_QB28676969_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATB1_CL17583985_QB28680173_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM4ATB1_CL17583985_QB28680173_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS4ATB1_CL17426515_QB28676969_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 3eb86d616b686d205b7658ec4ff150b9
9.0 pieA505FNXXU3ASL6 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXU3ASL6_CL17426515_QB28058238_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXU3ASL6_CL17426515_QB28058238_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU3ASL6_CP14694409_CL17426515_QB28058238_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_MSR_A505FNMSR3ASL6_CL17583985_QB28053836_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_MSR_A505FNMSR3ASL6_CL17583985_QB28053836_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU3ASL6_CL17426515_QB28058238_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 6106546cb049f24736c287859e39b645
9.0 pieA505FNXXS3ASL1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXS3ASL1_CL16641116_QB27416326_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXS3ASL1_CL16641116_QB27416326_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS3ASK9_CP14311167_CL16641116_QB27082575_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM3ASK9_CL16690129_QB27083299_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM3ASK9_CL16690129_QB27083299_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS3ASL1_CL16641116_QB27416326_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 667e8e0607c00ccc00584a87e086d10d
9.0 pieA505FNPUS3ASK9 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNPUS3ASK9_CL16641116_QB27083743_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNPUS3ASK9_CL16641116_QB27083743_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS3ASK9_CP14311167_CL16641116_QB27082575_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM3ASK9_CL16641116_QB27083308_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM3ASK9_CL16641116_QB27083308_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUS3ASK9_CL16641116_QB27083743_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : cdb3f55b39b36b6c41b01d597a24ccbb
9.0 pieA505FNXXS2ASK1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXS2ASK1_CL16641116_QB26735239_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXS2ASK1_CL16641116_QB26735239_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXS2ASK1_CP14155713_CL16641116_QB26735239_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM2ASH2_CL16690129_QB25514201_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM2ASH2_CL16690129_QB25514201_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXS2ASK1_CL16641116_QB26735239_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : b89488e34cfcd238abc0e45710ec7d6c
9.0 pieA505FNPUS2ASJ1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNPUS2ASJ1_CL16641116_QB26124076_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNPUS2ASJ1_CL16641116_QB26124076_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU2ASH3_CP13562405_CL16641116_QB25351207_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUS2ASJ1_CL16641116_QB26124076_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : f829650f295a75c67dd9b3d0f3bf9c68
9.0 pieA505FNPUU2ASH2 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNPUU2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNPUU2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU2ASH3_CP13562405_CL16641116_QB25351207_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUU2ASH2_CL16641116_QB25514499_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 669b3eb318e1431261de82208c6f2e21
9.0 pieA505FNXXU2ASG3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXU2ASG3_CL16294683_QB24945079_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXU2ASG3_CL16294683_QB24945079_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU2ASG2_CP13397734_CL16294683_QB24990456_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM2ASG3_CL16294683_QB24945079_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM2ASG3_CL16294683_QB24945079_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU2ASG3_CL16294683_QB24945079_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 669b3eb318e1431261de82208c6f2e21
9.0 pieA505FNXXU1ASE3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXU1ASE3_CL15987436_QB23632527_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXU1ASE3_CL15987436_QB23632527_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU1ASE3_CP12648693_CL15987436_QB23632527_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM1ASE3_CL15987436_QB23632527_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM1ASE3_CL15987436_QB23632527_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU1ASE3_CL15987436_QB23632527_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : ef85ace26d3a1443b9ae36b83d02878a
9.0 pieA505FNPUU1ASD6 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNPUU1ASD6_CL15891145_QB23402609_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNPUU1ASD6_CL15891145_QB23402609_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU1ASD6_CP12540923_CL15891145_QB23403566_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM1ASD6_CL15891145_QB23402609_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM1ASD6_CL15891145_QB23402609_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUU1ASD6_CL15891145_QB23402609_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 6570dc7bd23b54f87baa40bff62587ac
9.0 pieA505FNXXU1ASC7 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXU1ASC7_CL15640918_QB22862241_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXU1ASC7_CL15640918_QB22862241_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU1ASC5_CP12204050_CL15640918_QB22715554_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM1ASC7_CL15665426_QB22862373_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM1ASC7_CL15665426_QB22862373_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU1ASC7_CL15640918_QB22862241_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : c8a603230fee3409099501e9f2e12422
9.0 pieA505FNPUU1ASC1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNPUU1ASC1_CL15423456_QB22424618_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNPUU1ASC1_CL15423456_QB22424618_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU1ASBB_CP12041782_CL15423456_QB22300014_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OEM_A505FNOEM1ASC1_CL15423456_QB22476262_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OEM_A505FNOEM1ASC1_CL15423456_QB22476262_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNPUU1ASC1_CL15423456_QB22424618_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 81afd40fcd3d0e7e007950df3eb50b98
9.0 pieA505FNXXU1ASBG Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505FNXXU1ASBG_CL15423456_QB22301461_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505FNXXU1ASBG_CL15423456_QB22301461_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505FXXU1ASBB_CP12041782_CL15423456_QB22300014_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OXM_A505FNOXM1ASBG_CL15423456_QB22301461_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_A505FNOXM1ASBG_CL15423456_QB22301461_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505FNXXU1ASBG_CL15423456_QB22301461_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 619062259dddea63ad6aa081b0fddc34

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-A505FN Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)
  Release date:March 6, 2019
  Current version:Android 11 OS11
  Product type:Android
  File format:zip, md5
  Requirements:Samsung SM-A505FN Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #A01 (SM-A015A,SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | #A01e (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | #A02s (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025V) | #A10e (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | #A11 (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | #A12 (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | #A22 2021 (SM-A225F, SM-A225M) | #A32 5G 2021( SM-A326B, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326K, SM-A326W, SM-S326DL) | #A52 (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | #A52 5G (SM-A526B, SM-A526U, SM-A526W, SM-A5260) | #A72 (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | #F41 (SM-F415F) | #Galaxy Tab S7 FE (SM-T730, SM-T735, SM-T735C) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M02 (SM-M022G, SM-M022F) | #M10 (SM-M105F/M105M/M105Y/M105G) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M11 (SM-M115F/SM-M115M) | #M12 (SM-M127F/SM-M127G/SM-M127N) | #M62 (SM-M625F/SM-M625G) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815/SM-T815C/SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720/T725/T727/T727A/T727U/T727R4/T727V) | #Tab S7-S7+ (SM-T870/SM-T875/SM-T875N/SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A10 (SM-A105F/FN/G/M) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A5 2016 (SM-A510F/SM-A510FD/SM-A510K/SM-A510S/SM-A510L/SM-A510M/SM-A510Y/SM-A5100/SM-A5108) | SC-04J | SCG01/SCG02/SCG03/SCG04/SCG05/SCG06/SCG07/SCG08 | SCV31/SC-04G | SCV39/SC-03K | SCV43 | SCV47/SM-F700J | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207F/FN | SM-A215U/SM-A215U1/SM-A215W/SM-A215P/SM-A215T/SM-S215DL | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A3050/SM-A3051/SM-A3058/SM-A305N | SM-A305F/FN/YN | SM-A305G/GN/GT | SM-A307F/FN | SM-A307G/A307GT/A307GN | SM-A310F/SM-A310M/SM-A310Y | SM-A315F/SM-A315G/SM-A315N | SM-A320F/SM-A320FL/SM-A320Y | SM-A325F/SM-A325N/SM-A325M | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A505F/FN/FM | SM-A505G/GT/GN | SM-A505U/U1 | SM-A505W | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515F | SM-A515U/U1/W | SM-A5160 | SM-A516B/SM-A516N | SM-A516U/SM-A516U1/SM-A516V | SM-A520F | SM-A520L/S/K | SM-A520W | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600A/AZ | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A600P/SM-A600T/SM-A600T1/SM-A600U | SM-A6050/A6058 | SM-A605F/FN | SM-A605G/GN | SM-A6060/SM-A606Y | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A7100/08 | SM-A710F/FD | SM-A710L/K/S | SM-A710M | SM-A710Y | SM-A715F | SM-A715W | SM-A716B/SM-A716S | SM-A716U/SM-A716U1/SM-A716V | SM-A720F | SM-A720S | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A8000 | SM-A800I | SM-A800S | SM-A8050 | SM-A805F | SM-A805N | SM-A9000/SM-A9080 | SM-A908B/SM-A908N | SM-A9100 | SM-A910F | SM-A9200 | SM-A920F | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C7000 | SM-C7010 | SM-C7018 | SM-C701F | SM-C7100 | SM-C710F | SM-C9000/C9008 | SM-C900F | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F986B | SM-G360T/T1 | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G530A/AZ | SM-G532G | SM-G5500/SM-G5510 | SM-G550FY | SM-G550T/T1/T2 | SM-G5520/SM-G5528 | SM-G5700 | SM-G570M | SM-G570Y | SM-G6000 | SM-G600FY | SM-G600S | SM-G6100/SM-G610M/SM-G610Y | SM-G610F | SM-G610K/L/S | SM-G611F/FF | SM-G611K/L/S | SM-G611M/MT | SM-G615F/FU | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986U/G986U1/G986W | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991U/SM-G991U1/SM-G991W | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J337A/AZ | SM-J337P | SM-J337R4 | SM-J337R7 | SM-J337T/T1 | SM-J337U | SM-J337V/PP | SM-J337W | SM-J400F | SM-J400M | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727S | SM-J727T/SM-J727T1/SM-J727U | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M105F | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M3070 | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N930A/SM-N930T/SM-N930P/SM-N930R6/SM-N930V/SM-N9300 | SM-N930F/SM-N930S | SM-N935F | SM-N935S/K/L | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200/P205 | SM-P355/P355M/P355C | SM-P550 | SM-P555 | SM-P555C | SM-P555M | SM-P555S | SM-P580 | SM-P583 | SM-P585 | SM-P585M | SM-P585Y | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387AA | SM-T387P | SM-T387T/SM-T387V/SM-T387R4 | SM-T387W | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715/T715C/T715Y | SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860/T865/T865N/T867) | SM-T927A | SM-W2017/SM-W2018/SM-W2019/SM-W2020/SM-W2021

   Download Details

   Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505FN Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505) (Android 11 OS11)

   Download Categories: , , , , , , , , , , ,
   Download Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.