Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505U1 Galaxy A50 2019 TD-LTE (Samsung A505) (Android 10 Q OS10)


Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505U1 Galaxy A50 2019 TD-LTE (Samsung A505)

Samsung Galaxy A50
Samsung SM-A505U1 Galaxy A50 2019 TD-LTE (Samsung A505)

Android 10 Q OS10 firmware

10 QA505U1UESCCUD2 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESCCUD2_CP19037565_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 6166614cdd2bcdc597684ded41e48cf1
10 QA505U1UESCCUD2 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESCCUD2_CP19037565_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 6166614cdd2bcdc597684ded41e48cf1
10 QA505U1UESCCUD2 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESCCUD2_CP19037565_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESCCUD2_CL19996794_QB39850896_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 6166614cdd2bcdc597684ded41e48cf1
10 QA505U1UESBCUD1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUD1_CP18751513_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : db0996bb622876782a938736d38d7521
10 QA505U1UESBCUD1 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUD1_CP18751513_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : db0996bb622876782a938736d38d7521
10 QA505U1UESBCUD1 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUD1_CP18751513_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUD1_CL19996794_QB39391493_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : db0996bb622876782a938736d38d7521
10 QA505U1UESBCUC1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUC1_CP18350267_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 969ed3c421e15e62833a0803f9321541
10 QA505U1UESBCUC1 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUC1_CP18350267_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 969ed3c421e15e62833a0803f9321541
10 QA505U1UESBCUC1 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUC1_CP18350267_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUC1_CL19996794_QB38640323_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 969ed3c421e15e62833a0803f9321541
10 QA505U1UESBCUA2 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUA2_CP18066813_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : e535afe3f65073729b2596f80a5bf6c1
10 QA505U1UESBCUA2 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUA2_CP18066813_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : e535afe3f65073729b2596f80a5bf6c1
10 QA505U1UESBCUA2 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UESBCUA2_CP18066813_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYMBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UESBCUA2_CL19996794_QB37825605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : e535afe3f65073729b2596f80a5bf6c1
10 QA505U1UEU9CTL4 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU9CTL4_CP17788603_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 46582a7546a942df66f3328f1d61a114
10 QA505U1UEU9CTL4 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU9CTL4_CP17788603_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 46582a7546a942df66f3328f1d61a114
10 QA505U1UEU9CTL4 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU9CTL4_CP17788603_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU9CTL4_CL19996794_QB36911882_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 46582a7546a942df66f3328f1d61a114
10 QA505U1UES9BTK3 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTK3_CP17427324_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 5ec9b2298e5e03c52449a223935627ad
10 QA505U1UES9BTK3 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTK3_CP17427324_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 5ec9b2298e5e03c52449a223935627ad
10 QA505U1UES9BTK3 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTK3_CP17427324_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTK3_CL19576610_QB35882802_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 5ec9b2298e5e03c52449a223935627ad
10 QA505U1UES9BTJ4 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTJ4_CP17159345_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 44aba626b71aefa488b541f41c827077
10 QA505U1UES9BTJ4 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTJ4_CP17159345_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 44aba626b71aefa488b541f41c827077
10 QA505U1UES9BTJ4 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTJ4_CP17159345_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTJ4_CL19576610_QB35194297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 44aba626b71aefa488b541f41c827077
10 QA505U1UES9BTI4 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTI4_CP16928534_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 3e4e23dcec2b63f767c6a84fbd999d8d
10 QA505U1UES9BTI4 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTI4_CP16928534_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 3e4e23dcec2b63f767c6a84fbd999d8d
10 QA505U1UES9BTI4 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES9BTI4_CP16928534_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES9BTI4_CL18262147_QB34631511_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 3e4e23dcec2b63f767c6a84fbd999d8d
10 QA505U1UES8BTH4 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES8BTH4_CP16595580_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : a23fecc17e1c5e100e23e38a1b7e6230
10 QA505U1UES8BTH4 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES8BTH4_CP16595580_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : a23fecc17e1c5e100e23e38a1b7e6230
10 QA505U1UES8BTH4 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES8BTH4_CP16595580_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES8BTH4_CL18262147_QB33755395_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : a23fecc17e1c5e100e23e38a1b7e6230
10 QA505U1UES8BTH1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES8BTH1_CP16365255_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : eda89441c253153edc20644f70440ae0
10 QA505U1UES8BTH1 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES8BTH1_CP16365255_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : eda89441c253153edc20644f70440ae0
10 QA505U1UES8BTH1 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES8BTH1_CP16365255_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES8BTH1_CL18262147_QB33098824_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : eda89441c253153edc20644f70440ae0
10 QA505U1UES7BTF1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES7BTF1_CP16129745_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 71458fd75d9a7eb144038809e6ba8baf
10 QA505U1UES7BTF1 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES7BTF1_CP16129745_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 71458fd75d9a7eb144038809e6ba8baf
10 QA505U1UES7BTF1 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES7BTF1_CP16129745_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES7BTF1_CL18262147_QB32157297_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 71458fd75d9a7eb144038809e6ba8baf
10 QA505U1UES6BTE1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES6BTE1_CP15931923_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 2417a49ffa7fb66bdd1575c3efe8c983
10 QA505U1UES6BTE1 (T-Mobile) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES6BTE1_CP15931923_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/T-Mobile)
 • MD5 : 2417a49ffa7fb66bdd1575c3efe8c983
10 QA505U1UES6BTE1 (Sprint) Android 10 Q firmware details

AP_A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES6BTE1_CP15931923_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES6BTE1_CL18262147_QB31371663_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Sprint)
 • MD5 : 2417a49ffa7fb66bdd1575c3efe8c983

Android 9.0 Pie OS9 firmware

9.0 pieA505U1UES5ATC3 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES5ATC3_CP15426930_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : dade57799a8dc02e5c071c151a5f0ba6
9.0 pieA505U1UES5ATC3 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES5ATC3_CP15426930_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : dade57799a8dc02e5c071c151a5f0ba6
9.0 pieA505U1UES5ATC3 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES5ATC3_CP15426930_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES5ATC3_CL16619022_QB29915819_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : dade57799a8dc02e5c071c151a5f0ba6
9.0 pieA505U1UEU5ATC1 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU5ATC1_CP15297906_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : f575681d56d35923ddc4e53e62a588a8
9.0 pieA505U1UEU5ATC1 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU5ATC1_CP15297906_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : f575681d56d35923ddc4e53e62a588a8
9.0 pieA505U1UEU5ATC1 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU5ATC1_CP15297906_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU5ATC1_CL16619022_QB29661243_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : f575681d56d35923ddc4e53e62a588a8
9.0 pieA505U1UES4ATA1 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES4ATA1_CP14945572_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : c3831c30d08076ad0bd8830d35f27c99
9.0 pieA505U1UES4ATA1 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES4ATA1_CP14945572_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : c3831c30d08076ad0bd8830d35f27c99
9.0 pieA505U1UES4ATA1 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES4ATA1_CP14945572_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES4ATA1_CL16619022_QB28759508_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : c3831c30d08076ad0bd8830d35f27c99
9.0 pieA505U1UES3ASL1 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASL1_CP14687119_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : 0a1798f8c7783400a38f1b5b715e427c
9.0 pieA505U1UES3ASL1 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASL1_CP14687119_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : 0a1798f8c7783400a38f1b5b715e427c
9.0 pieA505U1UES3ASL1 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASL1_CP14687119_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASL1_CL16619022_QB28033081_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : 0a1798f8c7783400a38f1b5b715e427c
9.0 pieA505U1UES3ASK1 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASK1_CP14408453_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : a64ac258012d82cd8d901431815a7c51
9.0 pieA505U1UES3ASK1 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASK1_CP14408453_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : a64ac258012d82cd8d901431815a7c51
9.0 pieA505U1UES3ASK1 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASK1_CP14408453_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASK1_CL16619022_QB27346290_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : a64ac258012d82cd8d901431815a7c51
9.0 pieA505U1UES3ASJ3 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASJ3_CP14171116_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : 209ef2e4fdad48d8420bb4361844d09b
9.0 pieA505U1UES3ASJ3 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASJ3_CP14171116_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : 209ef2e4fdad48d8420bb4361844d09b
9.0 pieA505U1UES3ASJ3 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES3ASJ3_CP14171116_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES3ASJ3_CL16619022_QB26750267_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : 209ef2e4fdad48d8420bb4361844d09b
9.0 pieA505U1UES2ASI5 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES2ASI5_CP13936899_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : 8ef32cdec4c36c66e71e6e89da8b9ae0
9.0 pieA505U1UES2ASI5 (Sprint) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES2ASI5_CP13936899_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Sprint)
 • MD5 : 8ef32cdec4c36c66e71e6e89da8b9ae0
9.0 pieA505U1UES2ASI5 (Bluegrass Cellular) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES2ASI5_CP13936899_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Bluegrass Cellular)
 • MD5 : 8ef32cdec4c36c66e71e6e89da8b9ae0
9.0 pieA505U1UES2ASI5 (Comcast Xfinity/CCT) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UES2ASI5_CP13936899_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UES2ASI5_CL16619022_QB26218376_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Comcast Xfinity/CCT)
 • MD5 : 8ef32cdec4c36c66e71e6e89da8b9ae0
9.0 pieA505U1UEU2ASH6 (Verizon) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU2ASH6_CP13600867_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/Verizon)
 • MD5 : 36781229a456eaafc1dd317aedba6dca
9.0 pieA505U1UEU2ASH6 (T-Mobile) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU2ASH6_CP13600867_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/T-Mobile)
 • MD5 : 36781229a456eaafc1dd317aedba6dca
9.0 pieA505U1UEU2ASH6 (AT&T) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505U1UEU2ASH6_CP13600867_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_A505U1OYM2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505U1UEU2ASH6_CL16619022_QB25442981_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9/AT&T)
 • MD5 : 36781229a456eaafc1dd317aedba6dca

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-A505U1 Galaxy A50 2019 TD-LTE (Samsung A505)
  Release date:June 5, 2019
  Current version:Android 10 Q OS10
  Product type:Android
  File format:zip, md5
  Requirements:Samsung SM-A505U1 Galaxy A50 2019 TD-LTE (Samsung A505)
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #A01 (SM-A015A,SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | #A01e (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | #A02s (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025V) | #A10e (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | #A11 (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | #A12 (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | #A52 (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | #A52 5G (SM-A526B, SM-A526U, SM-A5260) | #A72 (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | #F41 (SM-F415F) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M02 (SM-M022G, SM-M022F) | #M10 (SM-M105F/M105M/M105Y/M105G) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M11 (SM-M115F/SM-M115M) | #M12 (SM-M127F/SM-M127G/SM-M127N) | #M62 (SM-M625F/SM-M625G) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815/SM-T815C/SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720/T725/T727/T727A/T727U/T727R4/T727V) | #Tab S7-S7+ (SM-T870/SM-T875/SM-T875N/SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A10 (SM-A105F/FN/G/M) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A5 2016 (SM-A510F/SM-A510FD/SM-A510K/SM-A510S/SM-A510L/SM-A510M/SM-A510Y/SM-A5100/SM-A5108) | SC-04J | SCG01/SCG02/SCG03/SCG04/SCG05/SCG06/SCG07/SCG08 | SCV31/SC-04G | SCV39/SC-03K | SCV43 | SCV47/SM-F700J | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207F/FN | SM-A215U/SM-A215U1/SM-A215W/SM-A215P/SM-A215T/SM-S215DL | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A3050/SM-A3051/SM-A3058/SM-A305N | SM-A305F/FN/YN | SM-A305G/GN/GT | SM-A307F/FN | SM-A307G/A307GT/A307GN | SM-A310F/SM-A310M/SM-A310Y | SM-A315F/SM-A315G/SM-A315N | SM-A320F/SM-A320FL/SM-A320Y | SM-A325F/SM-A325N/SM-A325M | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A505F/FN/FM | SM-A505G/GT/GN | SM-A505U/U1 | SM-A505W | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515F | SM-A515U/U1/W | SM-A5160 | SM-A516B/SM-A516N | SM-A516U/SM-A516U1/SM-A516V | SM-A520F | SM-A520L/S/K | SM-A520W | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600A/AZ | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A600P/SM-A600T/SM-A600T1/SM-A600U | SM-A6050/A6058 | SM-A605F/FN | SM-A605G/GN | SM-A6060/SM-A606Y | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A7100/08 | SM-A710F/FD | SM-A710L/K/S | SM-A710M | SM-A710Y | SM-A715F | SM-A715W | SM-A716B/SM-A716S | SM-A716U/SM-A716U1/SM-A716V | SM-A720F | SM-A720S | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A8000 | SM-A800I | SM-A800S | SM-A8050 | SM-A805F | SM-A805N | SM-A9000/SM-A9080 | SM-A908B/SM-A908N | SM-A9100 | SM-A910F | SM-A9200 | SM-A920F | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C7000 | SM-C7010 | SM-C7018 | SM-C701F | SM-C7100 | SM-C710F | SM-C9000/C9008 | SM-C900F | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F986B | SM-G360T/T1 | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G530A/AZ | SM-G532G | SM-G5500/SM-G5510 | SM-G550FY | SM-G550T/T1/T2 | SM-G5520/SM-G5528 | SM-G5700 | SM-G570M | SM-G570Y | SM-G6000 | SM-G600FY | SM-G600S | SM-G6100/SM-G610M/SM-G610Y | SM-G610F | SM-G610K/L/S | SM-G611F/FF | SM-G611K/L/S | SM-G611M/MT | SM-G615F/FU | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986U/G986U1/G986W | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991U/SM-G991U1/SM-G991W | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J337A/AZ | SM-J337P | SM-J337R4 | SM-J337R7 | SM-J337T/T1 | SM-J337U | SM-J337V/PP | SM-J337W | SM-J400F | SM-J400M | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727S | SM-J727T/SM-J727T1/SM-J727U | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M105F | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M3070 | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N930A/SM-N930T/SM-N930P/SM-N930R6/SM-N930V/SM-N9300 | SM-N930F/SM-N930S | SM-N935F | SM-N935S/K/L | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200/P205 | SM-P355/P355M/P355C | SM-P550 | SM-P555 | SM-P555C | SM-P555M | SM-P555S | SM-P580 | SM-P583 | SM-P585 | SM-P585M | SM-P585Y | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387AA | SM-T387P | SM-T387T/SM-T387V/SM-T387R4 | SM-T387W | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715/T715C/T715Y | SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860/T865/T865N/T867) | SM-T927A | SM-W2017/SM-W2018/SM-W2019/SM-W2020/SM-W2021

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.